NNW jest to ubezpieczenie, które zapewnia świadczenia kierowcy oraz innym osobom podróżującym ubezpieczonym samochodem, w razie gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie RP lub poza jej granicami.

Zakresem NNW objęte są następstwa wypadków ubezpieczeniowych w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj. kierowca i pasażerowie (zgodnie z liczbą miejsc w dowodzie rejestracyjnym). Świadczenia (w % od sumy ubezpieczenia) wypłacane są niezależnie od przysługujących z polisy OC ppm, czy też innych zawartych umów NNW.

Maksymalna i minimalna wysokość sumy ubezpieczenia jest różna u poszczególnych Ubezpieczycieli i waha się od 5 000 zł do nawet 50 000 zł (standard to 15 000 zł – 20 000 zł )

Przykłąd: Dla przykładowej sumy ubezpieczenia wynoszącej 10 000 zł i utraty zdrowia ocenionej na 10% można otrzymać świadczenie w wysokości 1 000 zł. Warto więc zawierać NNW z wyższą sumą ubezpieczenia. Składka zależna jest od rodzaju samochodu (osobowy, ciężarowy) i ilości miejsc.

Photo by Will Creswick on Unsplash

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie OC pojazdów (OC PPM)
  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych...

  Czytaj więcej

  23.07.2020
 • Ubezpieczenie autocasco pojazdów (AC, ASS)
  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym! Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. W p...

  Czytaj więcej

  23.07.2020

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta