Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym!

Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia.

W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC ppm, którego zakres regulowany jest ustawą i musi być taki sam w każdym towarzystwie, w przypadku AC każdy ubezpieczyciel może ustalać własne szczegółowe warunki i zakres ochrony.

Większość bezpieczycieli oferują ubezpieczenie autocasco na warunkach all risk – oznacza to, że ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody obejmujące zdarzenia niezależne od woli Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu, z zastrzeżeniem wyłączeń znajdujących się / opisanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Każdy Ubezpieczyciel reguluje własną listę wyłączeń.

Uwzględniając więc różnorodność warunków ubezpieczenia właściciele pojazdów zainteresowani zakupem ubezpieczenia AC powinni kierować się nie tylko ceną polisy, ale również zakresem ubezpieczenia.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę:

 • Podstawowy zakres ubezpieczenia,

 • wyłączenia odpowiedzialności zawarte w ogólnych warunkach,

 • Sumę ubezpieczenia i brak konsumpcji sumy ubezpieczenia (pomniejszenie o wypłaconą szkodę),

 • Zakres terytorialny świadczonej ochrony ubezpieczeniowej,

 • Stała suma ubezpieczenia przez okres świadczonej ochrony,

 • Sposób naprawy pojazdu  (wariant serwisowy, kosztorysowy, brak amortyzacji części)

Uwaga! Podczas likwidacji szkody w wariancie kosztorysowym większość towarzystw ubezpieczeniowych stosuje amortyzację części.

 • Udziały własne, franszyzy redukcyjne i integralne  określane procentowo lub kwotowo ograniczające wypłatę odszkodowania,

 • Dodatkowe zapisy i klauzule działające na korzyść lub niekorzyść Klienta.

Pamiętaj! Bez ubezpieczenia Autocasco Twoje mienie nie jest chronione !

Photo by Tabea Schimpf on Unsplash

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie OC pojazdów (OC PPM)
  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych...

  Czytaj więcej

  23.07.2020
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  NNW jest to ubezpieczenie, które zapewnia świadczenia kierowcy oraz innym osobom podróżującym ubezpieczonym samochodem, w razie gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie RP lub poza jej granicami. Zakresem NNW objęte są następstwa...

  Czytaj więcej

  23.07.2020

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta