Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty akcyzy oraz opłat paliwowych jest formą zabezpieczenia finansowego Gwaranta wobec Beneficjenta w mieniu podmiotu wnioskującego jako zabezpieczenie zobowiązań podatkowych z tytułu akcyzy oraz opłat paliwowych wobec Skarbu Państwa reprezentowanego przez właściwy organ, który jest wierzycielem należności objętych gwarancją .

Ten rodzaj gwarancji kierowany jest do podmiotów które przystępują do programów flotowych oferowanych przez podmioty sprzedające paliwo. Usługa ta polega na wydaniu karty paliwowej dzięki której możliwe jest bezgotówkowe regulowanie płatności za paliwo.

Jednym z akceptowanych i wymaganych dokumentów jest gwarancja ubezpieczeniowa. Gwarancja stanowi zabezpieczenie wykonania przez podmiot który otrzyma kartę paliwową zobowiązań z tytułu umowy zawartej pomiędzy nim a podmiotem sprzedającym paliwo.

Dla kogo

Gwarancja dla osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.

Stronami gwarancji są :

 • Podmiot wnioskujący o wydanie karty – wnioskodawca gwarancji

 • Podmiot wydający kartę – beneficjent gwarancji

 • Ubezpieczyciel, wystawca gwarancji – gwarant

 

Pamiętaj ! gwarancja jest zobowiązaniem Ubezpieczyciela wobec Beneficjenta ale nie zwalnia podmiotu do zwrotu wypłaconej kwoty z gwarancji na rzecz Ubezpieczyciela

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie OC pojazdów (OC PPM)
  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych...

  Czytaj więcej

  23.07.2020
 • Ubezpieczenie autocasco pojazdów (AC, ASS)
  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym! Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. W p...

  Czytaj więcej

  23.07.2020

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta