Każda działalność związana jest z ryzykiem wyrządzenia szkód podmiotom/osobom trzecim w skutek prowadzonej działalności.

To jak zabezpieczony zostanie podmiot przed stratą spowodowaną roszczeniami osób trzecich zależy tylko od ŚWIADOMOŚCI ryzyka oraz odpowiednio skonstruowanej polisy OC z tytułu prowadzonej działalności.

Przyjęło się w powszechnym rozumieniu zawierania polis OC, że nie są one dedykowane każdej działalności np. w branży TSL – takie rozumienie przedmiotu ubezpieczenia jest błędne. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności powinna stanowić uzupełnienie katalogu ryzyka OC w przedsiębiorstwie TSL.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności ma zastosowanie, gdy ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej, wyrządzonej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia może być również odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu.

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na zakres ubezpieczenia, który wyraźnie powinien obejmować wszelkie roszczenia mieszczące się w odpowiedzialności kodeksowej , które pozostają poza odpowiedzialnością opisaną w innych aktach prawnych np. Prawo Przewozowe, Konwencja CMR, Kodeks Cywilny (w odniesieniu do spedytora).

 

Kolejnym ważnym aspektem dobrze skonstruowanej polisy ubezpieczenia OC działalności przedsiębiorstwa TSL jest zakres prowadzonej działalności. Operator Logistyczny działający na szerokim polu różnych gałęzi usług może mieć opisaną działalność jako:

– transport, spedycja,

– usługi i operacje logistyczne

– magazynowanie, przechowywanie, składowanie ładunków/towarów

– sortowanie, konfekcjonowanie towarów w ramach usług magazynowania,

przechowywania, składowania,

– operacje ładunkowe (rozładunek, załadunek, przeładunek)

– rzeczoznawstwo w zakresie operacji ładunkowych (w tym specjalistycznych)

– wynajem nieruchomości oraz terenów

– wynajem i sprzedaż kontenerów

– usługi depotu kontenerowego (przyjmowanie, wydawanie, składowanie,

serwis kontenerów, plombowanie)

– pozostała działalność biurowa.

Chcesz uzyskać profesjonalne doradztwo ? skontaktuj się z nami.

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie OC pojazdów (OC PPM)
  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych...

  Czytaj więcej

  23.07.2020
 • Ubezpieczenie autocasco pojazdów (AC, ASS)
  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym! Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. W p...

  Czytaj więcej

  23.07.2020

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta