Ubezpieczenie karnoskarbowe zarządzających i pracowników zapewnia pomoc w dwóch obszarach: ochrony prawnej, polegającej na organizacji i refundacji kosztów obrony w przypadku zarzutów karnoskarbowych oraz odpowiedzialności cywilnej, zapewniając pokrycie roszczeń kierowanych przez pracodawcę do pracownika, w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Praca osób wykonujących czynności księgowe i kadrowe związane z wynagrodzeniami jest obarczona ryzykiem popełnienia kosztownego błędu. Dotyczy to zarówno osób bezpośrednio wykonujących czynności księgowo-kadrowe, jak również osób nadzorujących w/w obszary, jak główny księgowy, dyrektor finansowy, czy członek zarządu odpowiedzialny za finanse spółki.

Ubezpieczenie skarbowe zapewnia pokrycie kosztów ochrony prawnej (koszty wynagrodzenia adwokata i koszty sądowe) oraz refundację mandatów, grzywien oraz innych kar pieniężnych nałożonych na Osobę Ubezpieczoną w konsekwencji zarzutów karnoskarbowych.

Ponadto dla osób wykonujących czynności księgowe bezpośrednio lub za pośrednictwem podległych pracowników w ramach ochrony ubezpieczeniowej pokrywane są roszczenia pracodawcy zgodne
z zasadami regulowanymi przez kodeks pracy (odpowiedzialność zawodowa/pracownicza).

ZAKRES UBEZPIECZENIA

 • zbadanie zasadności postawionych zarzutów karnoskarbowych,
 • opłacenie kosztów obrony prawnej (koszty adwokata, koszty sądowe, koszty powołania biegłych oraz ekspertyz),
 • refundacja nałożonych na Ubezpieczonego mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych,
 • pokrycie roszczeń pracodawcy za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności księgowych/kadrowych,
 • pokrycie kosztów obrony dobrego imienia.

W przypadku ubezpieczenia karnoskarbowego zastosowanie ma okres karencji, tj. polisa nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych, które wystąpią w pierwszych tygodniach po zawarciu umowy ubezpieczenia.

 

DLA KOGO?

 • właścicieli firm,
 • członków zarządu,
 • dyrektorów finansowych i głównych księgowych,
 • pracowników działu księgowości i działu płac oraz osób wykonujących te czynności na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • prokurentów.

FORMA UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie funkcjonuje w dwóch postaciach:

1. ubezpieczenie indywidualne, gdzie każda osoba ubezpieczona posiada własną polisę z dedykowaną sumą gwarancyjną,

2. ubezpieczenie grupowe z sumą gwarancyjną wspólną dla wszystkich osób objętych ubezpieczeniem

Sumy gwarancyjna w wariancie indywidualnym waha się od 20 tys. zł do 1 mln zł, natomiast
w przypadku ubezpieczenia grupowego może wynieść nawet kilka milionów złotych.

 

W przypadku ubezpieczenia indywidualnego płatnikiem składki może być zarówno osoba ubezpieczona jak i Spółka (w tym drugim przypadku składka stanowi przychód osoby ubezpieczonej).

W wariancie grupowym płatnikiem składki jest Spółka.

W przypadku ubezpieczenia indywidualnego ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe związane z wykonywaniem czynności księgowych lub kadrowych na rzecz obecnego, jak i poprzednich pracodawców (pokrycie retroaktywne).

 

Możliwe jest również objęcie ochroną kar i grzywien nakładanych przez ZUS oraz PIP.

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie OC pojazdów (OC PPM)
  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych...

  Czytaj więcej

  23.07.2020
 • Ubezpieczenie autocasco pojazdów (AC, ASS)
  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym! Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. W p...

  Czytaj więcej

  23.07.2020

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta