Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu jest formą zabezpieczenia finansowego Gwaranta wobec Beneficjenta w mieniu podmiotu wnioskującego jako zabezpieczenie zapłaty należności z tytułu opłat czynszowych.

Gwarancja ta udzielana jest gdy podmiot zobowiązany jest do wpłacenia kaucji która ma zabezpieczyć płatność z tytułu umowy najmu. Najemca może zamiast kaucji w formie pieniężnej zastąpić gwarancją kaucyjna, gwarancją zapłaty czynszu

Dla kogo

Gwarancja dla osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.

Gwarancja chroni interes Twojego kontrahenta. Jeżeli najemca przestanie płacić czynsz, wynajmujący może zaspokoić swoje roszczenia z wpłaconej kaucji. Ponieważ celem kaucji jest nie tylko zabezpieczenie braku opłacania czynszu ale również dokonania napraw w rzeczy najmowanej w wyniku nieprawidłowego korzystania przez najmującego, zapłaty podatku za rzecz wynajmowaną, ważna jest treść umowy najmu której ma dotyczyć gwarancja. Gwarant będzie mógł uzależnić wydanie gwarancji od zmiany treści w umowie najmu.

Stronami gwarancji są :

 • Wynajmujący = beneficjent gwarancji.

 • Najemca = wnioskodawca gwarancji.

 • Ubezpieczyciel, wystawca gwarancji = gwarant.

Pamiętaj ! gwarancja jest zobowiązaniem Ubezpieczyciela wobec Beneficjenta ale nie zwalnia podmiotu do zwrotu wypłaconej kwoty z gwarancji na rzecz Ubezpieczyciela

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie OC pojazdów (OC PPM)
  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych...

  Czytaj więcej

  23.07.2020
 • Ubezpieczenie autocasco pojazdów (AC, ASS)
  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym! Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. W p...

  Czytaj więcej

  23.07.2020

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta