W dobie rozwoju technologii i techniki IT wykorzystywanej w działalności przedsiębiorstw w komunikacji oraz handlu, ryzyko powstania szkód i strat w wyniku działania wirusów komputerowych, ataków komputerowych, utraty i ujawnienia danych, jest bardzo wysokie.

Nielegalne działania (Atak komputerowy) może mieć ogromne konsekwencje dla przedsiębiorstwa i nieść za sobą niemożliwość prowadzenia działalności a tym samym ponoszenia kosztów i strat

Działania te związane są zazwyczaj z uzyskaniem nieautoryzowanego dostępu do danych elektronicznych przez nieuprawnione osoby (osoby trzecie pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia oraz pracowników Ubezpieczonego, którzy złamali zabezpieczenia lub w inny sposób zdobyli dostęp do danych elektronicznych, do których nie posiadali dostępu nadanego przez Ubezpieczonego) , w tym rozproszony atak dystrybucyjny DDoS lub działanie złośliwego oprogramowania.

Należy pamiętać, że dodatkowo zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z mającym zastosowanie od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem RODO stawiają przed przedsiębiorcami nowe wyzwania i zmieniają postrzeganie odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych.

Dla kogo

Oferta skierowana jest do polskich przedsiębiorstw, działających w branżach t.j.:

 • sklepów internetowych (e-commerce)
 • sektora edukacji
 • sektora ochrony zdrowia
 • firm produkcyjnych i handlowych
 • pośrednictw finansowych
 • przedsiębiorstw budowlanych
 • firm transportowych
 • hoteli
 • kancelarii prawnych
 • gastronomia
 • administracja
 • pośrednictwo pracy

Kto jest objęty ochroną

 • spółka lub inny podmiot,
 • członkowie władz spółki, dyrektorzy, kierownicy,
 • spadkobiercy i współmałżonkowie osób wskazanych powyżej, w zakresie w jakim bezpośrednio wobec niej skierowano roszczenie w związku z działaniem, błędem lub zaniechaniem popełnionym przez osobę lub przez podmiot wskazany powyżej.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie CYBER RISK (ryzyka cybernetyczne) standardowo dotyczy kilku obszarów: ochrona danych elektronicznych, koszty dodatkowe, utrata zysku i odpowiedzialność cywilna.

ezpieczenie ryzyk cybernetycznych chroni przedsiębiorstwo i ogranicza szkody w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z utratą lub ujawnieniem danych. Zapewnia również pokrycie kosztów konsultantów – ekspertów ds. informatyki śledczej, odzyskiwania danych, prawników oraz konsultantów PR – specjalistów, którzy doradzą i opracują odpowiedni plan działania w sytuacji kryzysowej.

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych pozwala ograniczyć dotkliwe i daleko sięgające skutki naruszenia bezpieczeństwa danych.

Co głównie obejmuje ubezpieczenie Cyber Risk?

 • odpowiedzialność cywilną za wyciek lub utratę danych (zarówno w formie cyfrowej jak i papierowej),
 • koszty obrony w postępowaniach,
 • przed organem ochrony danych osobowych,
 • zwrot kar administracyjnych nakładanych na Spółkę w przypadku naruszenia RODO,
 • odpowiedzialność cywilną i koszty reakcji w przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Ubezpieczonego skutkujące utratą danych, wysłaniem szkodliwego wirusa,
 • koszty zarządzania kryzysowego
  • koszty informatyki śledczej
  • koszty notyfikacji
  • koszty obrony dobrego imienia (PR)
 • utrata zysku oraz dodatkowe koszty działalności wynikające z nieprawidłowego działania lub niemożliwości wykorzystania systemów informatycznych,
 • koszty (cyber) wymuszeń, w tym kwota okupu,
 • odpowiedzialność multimedialną za naruszenie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej podczas udostępniania treści za pomocą Internetu.

Dodatkowo Ubezpieczony uzyskuje dostęp do specjalistycznego wsparcia w postaci konsultantów PR, ekspertów ds. ochrony danych czy informatyków śledczych.

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie OC pojazdów (OC PPM)
  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych...

  Czytaj więcej

  23.07.2020
 • Ubezpieczenie autocasco pojazdów (AC, ASS)
  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym! Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. W p...

  Czytaj więcej

  23.07.2020

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta