• Ubezpieczenie OC pojazdów (OC PPM)
  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych...

  Czytaj więcej

 • Ubezpieczenie autocasco pojazdów (AC, ASS)
  Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym! Zakres ochrony obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia, w skutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. W p...

  Czytaj więcej

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  NNW jest to ubezpieczenie, które zapewnia świadczenia kierowcy oraz innym osobom podróżującym ubezpieczonym samochodem, w razie gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku powstałego na terenie RP lub poza jej granicami. Zakresem NNW objęte są następstwa...

  Czytaj więcej

 • Ubezpieczenie szyb w pojazdach (autoszyby)
  Ubezpieczenie szyb jest to dodatkowym, dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które obejmuje wyłącznie uszkodzenia szyb samochodu (przedniej, tylnej, bocznych). Ubezpieczyciel zapewnia naprawę lub wymianę szyby w profesjonalnym warsztacie specja...

  Czytaj więcej

 • Ubezpieczenie OC w systemie zielonej karty (ZK)
  Zielona Karta jest Międzynarodowym Certyfikatem Ubezpieczeniowym, który stanowi dowód, że posiadacz pojazdu jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z prawem ubezpieczeniowym, które...

  Czytaj więcej

 • Ubezpieczenie OC pojazdów nadwyżkowe ponad ustawową sumę gwarancyjną
  Polskie prawo określa limity odpowiedzialności w ramach podstawowego obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego (OC ppm): - w przypadku szkód na osobie 5.210.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, b...

  Czytaj więcej

 • Ubezpieczenie assistance pojazdów ciężarowych (Truck Assistance)
  Ubezpieczenie Assistance służy organizacji oraz pokrycie kosztów udzielenia pomocy świadczonej na rzecz Ubezpieczonego za pośrednictwem Centrum Alarmowego, w przypadku wystąpienia zdarzenia assistance tj. m.in.: awarii, wypadku, przebicia opony czy n...

  Czytaj więcej

 • Ubezpieczenie straty finansowej GAP (Guaranteed Asset Protection)
  Powszechnie wiadomo, że wartość każdego pojazdu maleje w trakcie użytkowania. Utrata wartości pojazdu jest dotkliwa w przypadku samochodów nowych zwłaszcza w okresie min. 3 lat użytkowania. Ubezpieczenie GAP jest skierowane do osób kupujących samoch...

  Czytaj więcej

 • Ubezpieczenie ochrony prawnej
  Przedmiotem ubezpieczenia jest sfinansowanie kosztów sądowej ochrony prawnych interesów Ubezpieczonego, związanych z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu mechanicznego. Ubezpieczenie jest zawierane na konkretny pojazd ze wskazaniem numeru rejestracy...

  Czytaj więcej

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta