• Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego
  Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty długu celnego jest jednym z dopuszczalnych zabezpieczeń należności celnych. Zwane potocznie – gwarancjami celnymi należą do grupy zabezpieczeń finansowych interesów Skarbu Państwa (Izba Celna). Dług celny to powst...

  Czytaj więcej

 • Gwarancja ubezpieczeniowa we wspólnej procedurze tranzytowej (WPT)
  Gwarancja ubezpieczeniowa we wspólnej procedurze tranzytowej (WPT) jest jednym z dopuszczalnych zabezpieczeń należności celnych należących do grupy zabezpieczeń finansowych interesów Skarbu Państwa (Izba Celna). Wspólna procedura tranzytowa uprawnia...

  Czytaj więcej

 • Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu/kaucyjna
  Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty czynszu jest formą zabezpieczenia finansowego Gwaranta wobec Beneficjenta w mieniu podmiotu wnioskującego jako zabezpieczenie zapłaty należności z tytułu opłat czynszowych. Gwarancja ta udzielana jest gdy podmiot zo...

  Czytaj więcej

 • Gwarancja ubezpieczeniowa akcyzowa
  Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty akcyzy oraz opłat paliwowych jest formą zabezpieczenia finansowego Gwaranta wobec Beneficjenta w mieniu podmiotu wnioskującego jako zabezpieczenie zobowiązań podatkowych z tytułu akcyzy oraz opłat paliwowych wobec Sk...

  Czytaj więcej

 • Gwarancja ubezpieczeniowa do Umowy z Użytkownikiem dla konta w trybie z odroczoną płatnością (E-myto)
  Gwarancja ubezpieczeniowa ubezpieczeniowa e-myto Prowadzisz firmę i w ramach swojej działalności korzystasz z płatnych dróg krajowych? Zgodnie z ustawą o drogach publicznych musisz płacić za przejazdy. Nie chcesz angażować własnych środków? Wybier...

  Czytaj więcej

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta