Przedsiębiorstwa branży TSL w dużej mierze opierają biznes na współpracy z firmami przewozowymi. W celu wykonania swojej usługi, w ramach prowadzonej działalności korzystają z ich serwisu transportowego. Czasami są to współprace wieloletnie. Poparte latami wspólnych doświadczeń i zaufaniem. Czasami jednak potrzebne jest sprawdzenie podmiotu, z którym współpraca ma być rozpoczęta. W tym temacie ważna jest też weryfikacja polisy OC przewoźnika drogowego.

Absolutnym fundamentem branży TSL jest transport niesamowicie istotnych ładunków. Towarów o wysokiej wartości – przez co zagrożonych kradzieżą, ale też wymagających odpowiedniego traktowania, bez którego narażone są na uszkodzenie. Czy ładunek dotrze  (w całości) pod wskazany adres, a w przypadku szkody – czy da się zrekompensować jego utratę, zależy m.in. od przewoźnika drogowego.

Weryfikacja przewoźnika powinna obejmować następujące aspekty:

 • czy przewoźnik dysponuje odpowiednią flotą, która gwarantuje należyte wykonanie zleconej usługi oraz bezpieczeństwo powierzonego ładunku w czasie przewozu,
 • czy przewoźnik posiada wymagane licencje, zezwolenia i koncesje na prowadzenie działalności przewozowej – w zakresie jakiego dotyczy zlecona usługa,
 • czy przewoźnik posiada ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego – w zakresie jakiego dotyczy zlecona usługa.

W dalszej części artykułu skupimy się na tym, na co zwracać uwagę przy weryfikacji polis ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego.

 

Weryfikacja polisy OC przewoźnika drogowego

 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

Zwróć uwagę na to, czego dotyczy umowa ubezpieczenia – czy jest to ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym, w ruchu międzynarodowym, czy OC spedytora.

Jest to jeden z kluczowych punktów, gdyż niedostosowanie polisy (OCPD/OCS) do zlecenia (przewozowe/spedycyjne) może spowodować brak odpowiedzialności ubezpieczyciela, niezależnie od zakresu ochrony, sumy gwarancyjnej itp.

Pamiętaj, że polisa OCS nie zapewnia ochrony od ryzyk odpowiedzialności przewoźnika drogowego, a polisa OCPD nie zapewnia ochrony z tytułu odpowiedzialności cywilnej spedytora.

 1. OKRES UBEZPIECZENIA

Zwróć uwagę na to, czy polisa jest ważna w czasie realizacji zlecenia przez przewoźnika. Jeśli okres ubezpieczenia polisy kończy się w ciągu najbliższych dni, zażądaj od przewoźnika przedstawienia polisy obowiązującej na kolejny okres ochrony.

 1. CZY POLISA JEST OPŁACONA?

Ważność polisy nie określa jedynie okres ubezpieczenia wskazany w polisie, ale również to czy jest ona opłacona. Poza polisą OCPD zażądaj od przewoźnika przedstawienia potwierdzenia opłacenia składki/rat za polisę.

 1. SUMA GWARANCYJNA

Sprawdź wysokość sumy gwarancyjnej polisy i pamiętaj, że nie powinna być ona niższa niż wartość ładunku powierzonego przewoźnikowi do przewozu.

Zwróć również uwagę, czy suma gwarancyjna jest określona na „każde zdarzenie” czy na „jedno i wszystkie zdarzenia”.

 • Suma na każde zdarzenie – oznacza, że suma jest stała w okresie ubezpieczenia i nie ulega konsumpcji po wypłacie odszkodowania przez ubezpieczyciela. Przewoźnik dysponujący taką polisą ma zapewnioną ochronę do pełnej sumy, niezależnie od ilości/wartości wypłaconych wcześniej odszkodowań.
 • Suma na jedno i wszystkie zdarzenia – oznacza, że suma ulega każdorazowemu obniżeniu o wartość wypłaconego odszkodowania, co stwarza ryzyko, że przewoźnik może nie mieć do dyspozycji pełnej sumy gwarancyjnej wskazanej w polisie.

W celu odpowiedniego zabezpieczenia realizacji usługi, rekomendujemy wybór polis z sumą gwarancyjną na każde zdarzenie.

 1. ZAKRES TERYTORIALNY

Sprawdź czy zakres terytorialny polisy OCPD obejmuje ochroną trasę przewozu zleconego przewoźnikowi. Zwróć również uwagę na to, czy polisa obejmuje przewozy wyłącznie krajowe (na terenie Polski), międzynarodowe czy przewozy zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

 1. ŁADUNKI OBJĘTE OCHRONĄ

Sprawdź, czy polisa jest odpowiednio dostosowana do zlecenia i obejmuje ochroną ładunek, który powierzasz przewoźnikowi do przewozu. Zwróć również uwagę, czy na powierzony ładunek nie obowiązuje dodatkowy limit odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 1. POJAZDY OBJĘTE OCHRONĄ

W polisach części ubezpieczycieli znajduje się wykaz numerów rejestracyjnych pojazdów przewoźnika, które są objęte ubezpieczeniem. Jeśli taka informacja znajduje się w polisie, zweryfikuj czy pojazd, który będzie realizował zlecenie przewozu, jest w niej wskazany.

 1. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Istotny jest również zakres ochrony, jaki oferuje polisa OCPD oraz czy obowiązują dodatkowe limity odpowiedzialności na przedstawione poniżej klauzule i w jakiej wysokości.

Zwróć uwagę na to czy polisa obejmuje:

 • szkody powstałe wskutek ryzyka kradzieży, rabunku,
 • możliwość parkowania pojazdu z towarem poza parkingami strzeżonymi,
 • odpowiedzialność za podwykonawców,
 • szkody powstałe w czasie operacji ładunkowych,
 • szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa oraz szkody powstałe podczas wykonywania przewozu przez osoby będące w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości lub odurzenia innymi środkami.

Zwracamy uwagę, że powyżej wymienione są jedynie podstawowe w naszej ocenie rozszerzenia, które powinny znaleźć się w każdej polisie OCPD. Niestety analizując setki polis ubezpieczeniowych OCPD zauważyliśmy, że znaczna ich cześć nie spełnia nawet powyższych wymogów zakresowych. To duże zagrożenie, że w przypadku szkody nie będzie możliwości skutecznego ubiegania się o odszkodowanie z polisy OCPD przewoźnika odpowiedzialnego za zdarzenie.

Dlatego rekomendujemy wybór jedynie sprawdzonych firm, które posiadają polisy z szerokim zakresem ubezpieczenia i nie traktują ich jako dokumentu umożliwiającego powierzenie im jedynie usługi przewozu, a zapewnienie realnej ochrony ich odpowiedzialności. W tym wyborze pomaga nawet podstawowa weryfikacja polisy OC przewoźnika drogowego – oparta chociażby o zasady wskazane w naszym artykule.

 

Photo by Nigel Tadyanehondo on Unsplash
Autorem wpisu jest:
Damian Foltyński Broker SpecjalistaSTBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie dla Agencji Celnej – jak zrobić to dobrze?
  Agencja Celna to nie Urząd Celny Bardzo często przez niezrozumienie lub zbieżność nazwy agencja celna jest mylona z Urzędem Celnym, a agent celny z funkcjonariuszem – celnikiem. Trzeba pamiętać, że są to dwie odrębne instytucje. Obie znajdują się w...

  Czytaj więcej

  03.03.2023Logistyka
 • Flota bez tajemnic: Ochrona prawna w ubezpieczeniach komunikacyjnych
  Jako brokerzy chcemy zapewniać Klientom bezpieczeństwo, satysfakcję i spokój. Do ich potrzeb podchodzimy indywidualnie, biorąc pod uwagę to co dla nich najważniejsze. W obecnej sytuacji rynkowej i gospodarczej szukamy rozwiązań, które pozwolą naszym...

  Czytaj więcej

  27.01.2023Ubezpieczenia komunikacyjne

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta