OC ppm (ubezpieczenie Odpowiedzialność Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) to najbardziej rozpoznawalny produkt ubezpieczeniowy. Jednak praktyka i nasze doświadczenia jasno pokazują, że za powszechną rozpoznawalnością nie idzie wiedza. Zakres roszczeń związanych z OC ppm jest dużo szerszy niż może się pozornie wydawać. Dlatego warto – szczególnie w branży transportowej – znać możliwości jakie daje OC nadwyżkowe.

Posiadacze flot ciężkich (w szczególności transportowych) narażeni są na dużo większe ryzyko związane z ruchem pojazdów niż przeciętni użytkownicy polskich dróg. Nie chodzi tu tylko o same wartości pojazdów (mnożone wraz z wielkością floty), ale też rodzaje zdarzeń, a także często zagraniczne lokalizacje, w których do nich dochodzi.

Ten szczególny charakter transportowej działalności może doprowadzić do sytuacji trudnej do wyobrażenia „zwykłemu Kowalskiemu”, który rokrocznie opłaca składkę za OC ppm dla jednostkowego samochodu. W przypadku rozległej, masowej szkody może spowodować wyczerpanie sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.

Suma gwarancyjna – czy może jej zabraknąć?

Suma gwarancyjna (SG) to maksymalna kwota, którą osoba poszkodowana może otrzymać z polisy ubezpieczeniowej sprawcy. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych reguluje sumy gwarancyjne w OC ppm na pułapie, jaki ma zapewnić wystarczający poziom limitu odszkodowania dla większości zdarzeń. I te kwoty znajdują odzwierciedlenie w obowiązkowych polisach zawieranych w naszym kraju.

Obecnie sumy te kształtują się następująco:

 • w przypadku szkód na osobie: 5,2 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
 • w przypadku szkód na mieniu: 1,05 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Należy pamiętać, że nie wszystkie kraje w Europie wymagają takich samych sum gwarancyjnych w polisach OC (np. Włochy i Niemcy mają wyższe SG niż Polska). Nie ma to wielkiego znaczenia dla prywatnych użytkowników europejskich dróg i autostrad. Jest to jednak ważny fakt dla branży TSL, bowiem praktyka pokazuje, że przy określonych transportach (np. ADR, przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych) wyższe SG ubezpieczenia OC pojazdu są w różnych krajach UE wymagane.

Wyższe sumy gwarancyjne to również poprawa bezpieczeństwa Twojego biznesu. Roszczenia odnośnie do szkód w innych państwach europejskich są bowiem wyższe niż te, które zasądza polski wymiar sprawiedliwości. Uwzględniają też szerszy katalog kosztów związanych ze szkodą. A to może doprowadzić do przekroczenia limitów ustalanych przez rodzime prawodawstwo i wyczerpania sumy gwarancyjnej ubezpieczenia zawartego w Polsce.

Prawdą jest, że duże szkody komunikacyjne o wartościach ponad limity odpowiedzialności z OC ppm nie zdarzają się bardzo często. Jeśli jednak do nich dochodzi, to doprowadzają spółki do ruiny finansowej. W przypadku określonych rodzajów transportu i specyfiki użytkowania pojazdów zbagatelizowanie konieczności zabezpieczenia może doprowadzić do poważnego narażenia na ryzyko.

OC nadwyżkowe – co to jest?

W najprostszym tłumaczeniu jest to uzupełnienie polisy OC ppm, które zwiększa sumę gwarancyjną ponad tę wymaganą ustawowo.

Najlepszym zobrazowaniem potrzeby zawarcia ubezpieczenia OC nadwyżkowego w określonych przypadkach lub rodzajach flot pojazdów są przykłady szkód. Pamiętajmy, że w przypadku spowodowania szkody oraz przekroczenia limitów odpowiedzialności, kwota przewyższająca sumę gwarancyjną będzie musiała zostać pokryta przez sprawcę (właściciela pojazdu).

Karambol, kolizja kolejowa, wypadek transportu ADR (wybuch, zanieczyszczenia, ofiary, zniszczenia), szkody miejskie (kolizje komunikacji miejskiej lub z komunikacją miejską), zdarzenie drogowe w tunelu  – wszystkie wymienione (a nie są one katalogiem zamkniętym) zdarzenia się wydarzyły i spowodowały wyczerpanie się podstawowej (ustawowej) sumy gwarancyjnej.

Pamiętaj:

 • Przedmiotem Ubezpieczenia nadwyżkowego OC jest odpowiedzialność cywilna za szkodę w mieniu powstałą w wyniku udziału ubezpieczonego pojazdu w ruchu drogowym
 • OC nadwyżkowe to ubezpieczenie dobrowolne, które można zawrzeć, jeżeli właściciel pojazdu posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych OC

Co daje mi OC nadwyżkowe?

Biorąc pod uwagę charakter produktu oraz fakt, że niektóre rodzaje transportowej działalności są narażone na wielkie szkody – OC nadwyżkowe zalecane jest dla przewoźników tak mienia, jak i osób oraz firm, których pojazdy poruszają się poza granicami Polski.

Ubezpieczenie OC nadwyżkowe działa, jeżeli w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu powstanie znacząca szkoda w mieniu, za którą ubezpieczony po wyczerpaniu się sumy gwarancyjnej, obowiązującej w państwie objętym System Zielonej Karty, nadal musi zapłacić odszkodowanie.

Ważna jest suma gwarancyjna, jaką oferuje produkt. To aż 5 milionów euro ponad limit sum gwarancyjnych obowiązujących w kraju, na terytorium którego doszło do zdarzenia.

Ile kosztuje OC nadwyżkowe?

Niewielu ubezpieczycieli oferuje możliwość zawarcia OC nadwyżkowego. Związane jest to zarówno z umowami reasekuracyjnymi jakie posiada każde towarzystwo ubezpieczeniowe, jak również tzw. apetytem na dane ryzyko.

Koszt polisy ubezpieczyciele kształtują samodzielnie z uwagi na dobrowolność wykupienia takiego ubezpieczenia. Jednak przy wsparciu odpowiedniego partnera – takiego jak STBU – możliwe jest otrzymanie atrakcyjnej oferty na OC nadwyżkowe, która będzie również zasadna finansowo.

W ramach naszej oferty OC nadwyżkowe z sumą gwarancyjną 5 mln euro ponad sumę ustawową wykupisz już za ok 400 zł.

W zależności od konstrukcji produktu, np. według składki na wybrany pojazd lub całą flotę cena może być kształtowana pod potrzeby Klienta.

Współpracuj z najlepszymi doradcami!

STBU to zespół posiadający wiedzę i doświadczenie, narzędzia i rozwiązania tak, aby naszym Klientom zapewnić finansowe bezpieczeństwa.

Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku oraz produktem zabezpieczającym interes ubezpieczonych – głównie firm użytkujących flotę pojazdów jest między innymi dobrowolne ubezpieczenie Nadwyżkowej Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 

Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash
Autorem wpisu jest:
Daniel PawlakBroker Specjalista STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie dla Agencji Celnej – jak zrobić to dobrze?
  Agencja Celna to nie Urząd Celny Bardzo często przez niezrozumienie lub zbieżność nazwy agencja celna jest mylona z Urzędem Celnym, a agent celny z funkcjonariuszem – celnikiem. Trzeba pamiętać, że są to dwie odrębne instytucje. Obie znajdują się w...

  Czytaj więcej

  03.03.2023Logistyka
 • Flota bez tajemnic: Ochrona prawna w ubezpieczeniach komunikacyjnych
  Jako brokerzy chcemy zapewniać Klientom bezpieczeństwo, satysfakcję i spokój. Do ich potrzeb podchodzimy indywidualnie, biorąc pod uwagę to co dla nich najważniejsze. W obecnej sytuacji rynkowej i gospodarczej szukamy rozwiązań, które pozwolą naszym...

  Czytaj więcej

  27.01.2023Ubezpieczenia komunikacyjne

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta