W poprzednim artykule omówiliśmy ryzyka polityczne związane z wojną. Dziś poruszymy, występujące znacznie częściej, zagadnienia ryzyk strajkowych.

Oferowane są one – podobnie jak ryzyka wojenne – jako rozszerzenie ochrony ładunków ubezpieczonych w ramach Instytutowych Klauzul Ładunkowych (A), (B) lub (C). Ryzyka te nie powinny być ubezpieczane samoistnie lub towarzyszyć innym klauzulom instytutowym.

Klauzula strajkowa ma szerokie zastosowanie. Nie dotyczy tylko samych strajków, ale również poszczególnych kategorii osób, przed działaniami których właściciel ładunku może się ubezpieczyć. Zakres ochrony obejmuje stratę lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia bezpośrednio spowodowane przez:

 • strajkujących,
 • pracowników objętych lokautem,
 • osoby biorące udział w niepokojach pracowniczych (rozruchach, zamieszkach społecznych),
 • terrorystów,
 • osoby działające z pobudek politycznych.

Jednak zdefiniowanie poszczególnych kategorii osób czy podmiotów, których działania mogą spowodować straty ładunkowe, jest trudne. Obok zdarzeń o charakterze pracowniczym występują tu działania uczestników zamieszek, manifestacji lub akcji protestacyjnych, zorganizowanych dla osiągnięcia określonego celu, najczęściej politycznego.

Jakie szkody mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyk strajkowych?

W ramach Instytutowych Klauzul Strajkowych to przykładowo wysypanie zboża przez protestujących rolników z wagonów kolejowych na tory, czy z samochodów na jezdnię. Mogą to być również straty ładunkowe, wynikające z zamieszek wywołanych przez uczestników ruchów antyglobalistycznych.

Akty wandalizmu nie są objęte ochroną w ramach Instytutowych Klauzul Strajkowych (ładunkowych), ponieważ osoby dokonujące zniszczenia nie działały z pobudek politycznych. Podobnie jest z wysadzeniem pojazdu wraz z ładunkiem w ramach porachunków pomiędzy konkurującymi firmami. Osoby dokonujące tych zniszczeń  nie należą bowiem do żadnej z grup wymienionych w treści klauzuli ryzyk strajkowych.

Czy możliwe jest włączenie ryzyk strajkowych dla każdego rodzaju transportu?

Inaczej niż w przypadku ryzyk wojennych, ubezpieczenie ładunku od ryzyk strajkowych możliwe jest dla wszystkich rodzajów transportu międzynarodowego – morskiego, lotniczego, lądowego, śródlądowego i kolejowego. W drodze indywidualnych negocjacji ubezpieczyciele zgadzają się na udzielenie ochrony ubezpieczeniowej również dla transportów krajowych.

Zakres ubezpieczenia obejmuje czas, gdy przedmiot ubezpieczenia opuszcza magazyn lub miejsce składowania wymienione w polisie i  biegnie podczas zwykłego przewozu. Koniec można wyznaczyć poprzez dostarczenie go do:

 • miejsca składowania, magazynu odbiorcy (lub innego końcowego magazynu/miejsca składowania w miejscu przeznaczenia wymienionym w polisie),
 • jakiegokolwiek innego magazynu (miejsca składowania), w miejscu przeznaczenia wymienionym w polisie lub przed nim, których ubezpieczony zdecyduje się użyć, albo dla składowania innego niż w trakcie zwykłego przebiegu przewozu, lub dla przydzielenia lub dystrybucji.
 • Może też to się stać z upływem 60 dni od zakończenia wyładunku towarów ubezpieczonych na podstawie niniejszej umowy poza burtę statku morskiego w końcowym porcie wyładunku, w zależności od tego, która z tych okoliczności zdarzy się najpierw.

 

W następnym artykule przybliżymy klauzule sankcji stosowane przez ubezpieczycieli.

Jeśli masz jakieś wątpliwości dotyczące omawianych ryzyk wojennych czy strajkowych zapraszamy do zadawania pytań i kontaktu pod adresem e-mail: tsl@stbu.pl.

Przypominamy, że w obszarze ryzyk strajkowych (tak samo jak w ryzykach wojennych) ważne jest śledzenie comiesięcznie aktualizowanej listy krajów podwyższonego ryzyka.

 

Źródła:

https://dziennikubezpieczeniowy.pl/2004/10/21/Instytutowe_klauzule_wojenne_i_strajkowe_ladunkowe_czesc_3/artykul/18013

 

Photo by Dawid Małecki on Unsplash
Autorem wpisu jest:
Alicja Wicikowska Broker SpecjalistaSTBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Przeczytaj również:

 • Ubezpieczenie dla Agencji Celnej – jak zrobić to dobrze?
  Agencja Celna to nie Urząd Celny Bardzo często przez niezrozumienie lub zbieżność nazwy agencja celna jest mylona z Urzędem Celnym, a agent celny z funkcjonariuszem – celnikiem. Trzeba pamiętać, że są to dwie odrębne instytucje. Obie znajdują się w...

  Czytaj więcej

  03.03.2023Logistyka
 • Flota bez tajemnic: Ochrona prawna w ubezpieczeniach komunikacyjnych
  Jako brokerzy chcemy zapewniać Klientom bezpieczeństwo, satysfakcję i spokój. Do ich potrzeb podchodzimy indywidualnie, biorąc pod uwagę to co dla nich najważniejsze. W obecnej sytuacji rynkowej i gospodarczej szukamy rozwiązań, które pozwolą naszym...

  Czytaj więcej

  27.01.2023Ubezpieczenia komunikacyjne

Zaufali nam:

BFI
HLS Eurocustoms24
HSL Polska
JCSS
Langowski Logistics
Olavion
Nawatrans Polska
Q4RAIL
Uni-Logistics
Trans Baltic Logistics
Trans Polonia Group
VIA Cargo
AC-Porath
WUŻ
iconStrefa klienta